VÆRUM MAKINVÆRKSTED

Hos Værum Maskinværksted er der udført diverse dokumentationsopgaver af en forskellige typer bådstativer. Værum Maskinværksted havde behov for dokumentation på bådstativerne for at kunne arbejde effektivt i serieproduktionen.

 

For at Værum Maskinværksted kunne få lov til at producere en transportramme, skulle der foreligge beregningsdokumentation i henhold til specificerede laster samt en slutrapport på engelsk, hvilket CC Tek udarbejdede.

Opgavetyper: Dokumentation (3D og 2D), beregning

CC Tek
Brovej 5
8800 Viborg

cc@cctek.dk

CC Tek

Industriel Teknisk Udvikling 

Tel: 61 41 78 76

CVR  37382639