VÆRUM MAKINVÆRKSTED

Hos Værum Maskinværksted er der udført diverse dokumentationsopgaver af en forskellige typer bådstativer. Værum Maskinværksted havde behov for dokumentation på bådstativerne for at kunne arbejde effektivt i serieproduktionen.

 

For at Værum Maskinværksted kunne få lov til at producere en transportramme, skulle der foreligge beregningsdokumentation i henhold til specificerede laster samt en slutrapport på engelsk, hvilket CC Tek udarbejdede.

Opgavetyper: Dokumentation (3D og 2D), beregning