RC TOOLS

Hos RC Tools er der udført diverse visualiseringsopgaver på nye salgskoncepter af containere til offshore industrien i Norge. RC Tools ville gerne visualisere forskellige typer af deres produkt over for potentielle kunder inden produktionen gik i gang.

 

Derudover er der udført dokumentations-opgaver på eksisterende anlæg, som manglede produktionsdokumentation. Hertil er der udarbejdet 3D modellering, arbejdstegninger samt konstruktionsjusteringer.

 

Opgavetyper: Visualisering, dokumentation (3D og 2D), re-engineering.