HSWIND 

Hos HSWind er der udført diverse konstruktionsopgaver til HSWinds 25kW husstandsvindmølle. Alle konstruktionsopgaver relateret til vindmøllen er udarbejdet i henhold til  IEC 61400-2, som er den internationalt gældende standard for vindmøller med et bestrøget areal < 200m^2.

 

Til konstruktionsopgaverne er der lavet produktionsdokumentation i 2D herunder skæretegninger, bukketegninger samt samlingstegninger med angivelse af styklister i et struktureret orden.

Opgavetyper: Konstruktion og design, beregning, dokumentation (3D og 2D).