2D og 3D design og dokumentation

3D modellering

3D modellering af diverse emner alt efter ønsker og behov. Det kan være en stor fordel at modellere nye produkter i 3D inden konstruktionsarbejdet startes, så konstruktionsfejl kan undgås ved at opbygge konstruktionen i et virtuelt miljø. Ved at samle konstruktionen i 3D inden produktionen igangsættes, kan praktiske problemstillinger identificeres og produktet kan passes til inden kostbare kroner spildes på produktionsfejl.

CC Tek har flere års erfaring med modellering i 3D miljøer hvor Solidworks er det foretrukne.

                              

                               

                                http://www.solidworks.com/

 
2D arbejdstegninger 

Udarbejdelsen af arbejdstegninger til produktion, hvad enten der er tale om simple enkeltdele eller mere komplekse konstruktioner, hvor flere forskellige arbejdsprocessor er nødvendige. Ønskes tegningerne specificeret til mindste detalje med angivelser af diverse symboler omkring bearbejdning, svejsning, overfladebehandling, mm. kan dette udarbejdes.

Udarbejdelse af styklister er selvfølgelig en naturlig del af samlingstegninger

Manualer og dokumentation: Maskindirektivet stiller krav til et stort omfang af dokumentation. Eksempler på dette er:

  • Bruger-, installations-, servicemanualer

  • Sikkerhedsinstrukser

  • Arbejdsinstrukser

  • Procedurebeskrivelser

  • Testbeskrivelser

  • Diverse rapporteringer

  • Produktbeskrivelser

 

 

Dvs. hjælp til udarbejdelse af diverse instrukser, manualer eller anden dokumentation efter behov både på dansk og engelsk.